Infuzion System -­ en beprövad metod för transport av vitaminberikad hyaluronsyra

Metoden för att behandla medicinska medel med jontofores blev populär i början av 1900-­talet. Det var Stephen Leduc (1853-­1939) som introducerade benämningen jonterapi och skapade processen.

Jontofores

Jontofores är en direkt elektrisk ström av joner i lösliga salter som förs in i kroppens vävnad för terapeutiska ändamål. Det är en teknik för att förbättra absorptionen av droger in i hudens vävnader.

Transdermal jontofores är transport av molekyler mellan 10 och 100 μm in i huden. Vägen går via hårsäckar, svettkanaler och sekretkörtlar.

Den första användningen av läkemedelstillförsel med elström skedde under mitten av 1800-­talet. Stora framsteg gjordes under denna tid, särskilt av Benjamin Ward Richardson (1828-­1896). Hermann Munk (1839-­1912), William James Morton (1846-­1920), Stephen Leduc (1853-­1939) och Fritz Frankenhauser (född 1868).

Transdermal läkemedelsleverans

Idag pratar forskare om ”elektriskt assisterad transdermal läkemedelsleverans”. Tekniken blev aldrig stor men visade sig alltid vara användbar i viss utsträckning för att lösa särskilda problem med läkemedelsleverans in i kroppen.

För trettio år sedan introducerades den första transdermala läkemedelstillförseln i USA som gjorde ett historiskt genombrott. Detta innebar att medicinska formuleringar kunde levereras på ett säkert och bekvämt sätt genom huden. Ändå har framgången med transdermal leverans utvecklats långsamt. Men med Infuzions nya teknologi verkar transdermal hyaluronsyra och vitamintillförsel ha gått framåt. Effekten blir likt en injektion med hudfiller eller mesoterapi.

Infuzion System

Infuzion System är ett patent där man bland annat ersatt metall med en specialtillverkad keramik för att undvika brännskador som kunde uppstå förut. Även Passiv transdermal teknik som plåster växer i popularitet. Detta beror på storleken på molekyler, t.ex. proteiner och peptider. Infuzions forskning har lett till en bättre förståelse för hudens fysiologi och ökad förståelse för transportegenskaperna av hyaluronsyra och vitaminer.

Passiv -­ I passiva transdermala system sprider sig läkemedlet genom huden via osmosprocessen. Den kan agera lokalt eller penetrera kapillärerna. Denna teknik är endast effektiv med småmolekylära läkemedel, såsom i nikotinplåster, dvs nikotin har en molekylvikt av 162 Dalton jämfört med 5 808 för insulin.

Aktiv -­ I aktiva transdermala system såsom Infuzion används en fysisk kraft för att underlätta rörelsen av läkemedelsmolekyler genom huden. Genom att använda en applicerad kraft (Infuzions ström) kan aktiva transdermala produkter leverera hyaluronsyra och vitaminer plus andra stora molekylformuleringar genom huden och in i blodflödet med samma hastighet som mikronålar och insulinpumpar.

SLUTSATS

Infuzion Systems nya teknik kommer att ta över alltfler invasiva anti-­ageingbehandlingar såsom fillers och botulinum toxin typ A. Intresset för Infuzion kommer även att öka hos ett stort antal transdermala läkemedelsleveranssystem inom en snar framtid.

REFERENSER

1. Guy RH, Hadgraft J. Rate control in transdermal drug delivery. Int J Pharm. 1992;82:R1–6.
2. Bouwstra JA, De Vries MA, Gooris GS, Bras W, Brussee J, Ponec M. Thermodynamic and structural aspects of the skin barrier. J Control Release. 1991;15:209–20.
3. Elias PM. Epidermal barrier function: Intercellular lamellar lipid structures, origin, composition and metabolism. J Control Release. 1991;15:199–208.
4. Schnetz E, Fartasch M. Microdialysis for the evaluation of penetration through the human skin barrier: A promising tool for future research. Eur J Pharm Sci. 1991;12:165–74. [PubMed]
5. Singh J, Bahtia KS. Topical iontophoretic drug delivery, Pathways, principles, factors and skin irritation. Med Res Rev. 1996;16:285–96. [PubMed]
6. Cullander C. What are the pathways of iontophoretic current flow through mammalian skin? Adv Drug Del Rev. 1992;9:119–35.
7. Riviere JE, Heit MC. Electrically-assisted transdermal drug delivery. Pharm Res. 1997;14:687–97. [PubMed]
8. Abramson HA, Gorin HH. Skin reactions, IX the electrophoretic demonstration of the patient pores of the living human skin, its relation to the charge of the skin. J Phys Chem. 1940;44:1094–102.
9. Grimnes S. Pathways of ionic flow through human skin in vivo. Acta Derm Venereol. 1984;64:93–8. [PubMed]
10. Burnette RR, Marrero D. Comparision between the iontophoretic and passive transport of thyrotropin releasing hormone across existed nude mouse skin. J Pharm Sci. 1986;75:738–43. [PubMed]
11. Del Terzo S, Bhel CR, Nash RA. Iontophoretic transport of a homologues series of ionized and nonionized model compounds; Influence of Hydrophobicity and mechanistric interpretation. Pharm Res. 1989;6:85–90. [PubMed]
12. Burettee RR, Ongipipattankul B. Characterization of the pore transport properties and tissue alteration of excised human skin during iontophoresis. J Pharm Sci. 1988;77:132–7. [PubMed]
13. Turner NG, Guy R. Iontophoretic transport pathways, dependence on penetrant physiochemical properties. J Pharm Sci. 1997;86:1385–9. [PubMed]
14. Deagle WR. Iontophoresis dis pain blocker, U.S. patient No. US2003100884, acc. 2003. May 29,
15. Riviere JE, Sage B, Williams PL. Effects of vasoactive drugs on transdermal lidocaine iontophoresis. J Pharm Sci. 1991;80:615–50. [PubMed]
16. Riviere JE, Monteiro NA, Inman AO. Determination of lidocaine concerntrations in skin after transdermal iontophoresis: Effects of vasoactive drugs. Pharm Res. 1992;9:211–4. [PubMed]
17. Pikal MJ, Shah S. Transport mechanisms in iontophoresis II. Electroosmotic flow and transference number measurement for hairless mouse skin. Pharm Res. 1990;7:313–21. [PubMed]
18. Pikal MJ. Transport mechanisms in iontophoresis, I. A theoretical model for the effect of electroosmotic flow on flux enhancement in transdermal iontophoresis. Pharm Res. 1990;7:118–26. [PubMed]
19. Pikal MJ. The role of electroosmosic flow in transdermal iontophoresis. Adv Drug Del Rev. 2001;46:281–305. [PubMed]
20. Uitto OD, White S. Electrosmotic pore transport in human skin. Pharm Res. 2003;20:646–52. [PubMed]
21. Pikal MJ. The role of electroosmosic flow in transdermal iontophoresis. Adv Drug Del Rev. 1992;9:201–37.
22. Inada H, Ghanem AH, Higuchi WI. Studies on the effects of applied voltage and duration on human epidermal membrane alteration/recovery and the resultant effects upon iontophoresis. Pharm Res. 1994;11:687–97. [PubMed]
23. Panchagula R, Pillai O, Nair VB, Ramanrao P. Transdermal iontophoresis revisited. Curr Opin Chem Boil. 2000;4:468–73. [PubMed]
24. Marro D, Kalia YN, Delgado-Charro MB, Guy R. Contributions of electromigration and electroosmosis to iontophoretic drug delivery. Pharm Res. 2001;18:1701–8. [PubMed]
25. Maloney JM. Local anesthesia obtained via iontophoresis as an aid to shave biopsy. Arch Dermatol. 1992;128:331–3. [PubMed]
26. Schmidt JM, Binder M, Maicheiner W, Bielglmayer C. New treatment of atrophic acne scars by iontophoresis with estriol and tretinoin. Int J Dermatol. 1995;34:53–7. [PubMed]
27. Sloan JB, Soltani K. Iontophoresis in dermatology. J Am Acard Dermatol. 1986;5:671–84. [PubMed]
28. Gibson LE, Cooke RE. A test for concentration of electrolytes in sweat in cystic fibrosis of the pancreas utilizing pilocarpine by iontophoresis. Pediatrics. 1959;23:545–9. [PubMed]
29. Gibson LE. Iontophorestic sweat test for cyctic fibrosis, technical details. Pediatrics. 1967;39:465–9. [PubMed]
30. Webster HL, Barlow WK. New approach to cystic fibrosis diagnosis by use of an improved sweat-induction/collection system and osmometry. Clin Chem. 1981;27:385–7. [PubMed]
31. Panus PC, Campbell J, Kulkarni SB, Herrick R, Ravis WR, Banga AK. Transdermal iontophoretic delivery of ketoprofen through human cadaver skin and in humans. J Control Release. 1997;44:113–21.
32. Ashburn MA, Streisand J, Zhang J, Love G, Rowin M, Niu S, et al. The iontophoresis of fentanyl citrate in humans. Anesthesiology. 1995;82:1146–53. [PubMed]
33. Chein YW, Siddique O, Shi WM, Lelawongs P, Liu JC. Direct current intophoretictransdernal delivery of peptide and protein drugs. J Pharm Sci. 1989;78:376–83. [PubMed]
34. Stepen RL, Petelenz TJ, Jacobsen SC. Potential novel methods for insulin administration: I Iontophoresis. Biomed Biochem Acta. 1984;43:553–8. [PubMed]
35. Pillai O, Borkute SD, Sivaprasad N, Panchagnula R. Transdermal iontophoresis of insulin II: Physiochemical considerations. Int J Pharm. 2003;254:271–80. [PubMed]
36. Pillai O, Nair V, Panchagnula R. Transdermal iontophoresis of insulin IV: Influence of chemical enhancers. Int J Pharm. 2004;269:109–20. [PubMed]
37. Pillai O, Panchagnula R. Transdermal iontophoresis of insulin V: Efeect of terpenes. J Controlled Release. 2003;88:287–96. [PubMed]
38. Rastogi SK, Singh J. Transepidermal transport enhancement of insulin by lipid extraction and iontophoresis. Pharm Res. 2002;19:427–33. [PubMed]
39. Fang JY, Hung CF, Wong WW. Skin Pharmacol Physiol. 2006;19:28–37. [PubMed]
40. Abramowitz D, Neoussikine B. Treatment by Ion Transfer. New York: Grune and Stratton; 1946. p. 87.
41. Schriber WJ, editor. A manual of electrotherapy. 4th ed. Philadelphia: Lea and Febiger; 1975. pp. 125–31.
42. Bumette RR, Ongpipattanakul B. Charecterization of the pore transport properties and tissue alteration of excised human skin during iontophoresis. J Pharm Sci. 1988;77:132–43. [PubMed]
43. Siddiqui O, Roberts MS, Polock AZ. The effect of iontophoresis and vehicle pH on the in-vitro permeation of lignocaine through human stratum corneum. J Pharm Pharmacol. 1985;37:732–5. [PubMed]
44. Abramson HA, Alley A. Mechanisms of histamine iontophoresis from aqueous media. Arch Phys Ther. 1937;18:327.
45. Chien YW, Siddiqui O, Shi W, Lelawongs P, Liu JC. Direct current iontophoretic Transdermal delivery of peptides and protein drugs. J Pharm Sci. 1989;78:377. [PubMed]
46. Gangarosa LP, Park NH, Fong BC, Scott DF, Hill JM. Conductivity of drugs used for iontophoresis. J Pharm Sci. 1978;67:1439–43. [PubMed]
47. Singh P, Maibach HI. Iontophoresis in drug delivery; Basic principles and applications. Crit Rev Ther Drug Car Sys. 1994;11:161. [PubMed]